BRK vennoot in klimaatsverandering projek

09 November 2016

mediumIn Namakwaland, as dit te min reën, staan die veld nie op nie, en dan is daar nie genoeg kos vir die diere nie. As die warm weer en die oostewind te gou kom en te sterk is, droog dit die grond baie vinniger uit en verlep die opslag waarop boere in die lente staatmaak vir weiding. As dit te warm is, het wetenskaplikes bewys, kan vee se produksie met tot soveel as 30% verminder. En wanneer ons skielike, erge koue ervaar, kan lammers verkluim.

Die wêreld se lande is maar al te bewus van klimaatsverandering en ‘n fonds is op die been gebring om projekte te befonds wat kan help om weerstandigheid teen klimaatsverandering meet te bring. Die fonds word die Globale Kilmaatsfonds genoem. Eers het die fonds net nie-regeringsorganisasies befonds vir sulke projekte, maar ‘n paar jaar gelede is daar ‘n besluit geneem om fondse beskikbaar te maak vir gemeenskaps-gebaseerde organisasies, sodat die geld aangewend kan word op grondvlak, waar klimaatsverandering die meeste mense raak.

Eers is daar ‘n lang proses gevolg om die ses beste projek-idees te identifiseer en om aansoekers te ondersteun om hul projekaansoeke goed te skryf. Daar is ook vereistes vir die toekenning van fondse, onder andere dat gemeenskaps-gebaseerde organisasies wat nog nie sulke groot projekte aangepak en deurgevoer het nie, en dus nie ‘n bewese rekord het van implementering nie, in vennootskap met ‘n ander organisasie of organisasies moet gaan en gesamentlik moet aansoek doen vir die fondse.

Die Biodiversiteit en Rooivleis Koöperasie, waaraan meer as 80 veeboere van Leliefontein, Nourivier en Tweerivier behoort, het ‘n goeie idee gehad vir die bevordering van boerderymetodes wat hulle meer weerstandig teen klimaatsverandering sal maak. Hulle het hoog en laag gesoek na ‘n vennoot en uiteindelik een gevind in die vorm van Gondwana Alive, ‘n nie-regeringsorganisasie. Hulle het suksesvol ‘n vennootskap gesluit en hul aansoek vir die fondse was ook suksesvol.

Die projek het reeds ‘n aanvang geneem met Jozua Lambrechts en Tracey Philips van Gondwana Alive wat reeds twee beplannings- en verkenningsvergaderings met die lede van die BRK gehou het. Die projek bestaan onder andere uit die bekendstelling van meer klimaatsweerstandige veerasse, bestuur van die veld en vee om weiding te verbeter, asook die betrekking van die jeug en kleinveeboerdery.

Artikel uit Die VeePos, September 2016

Share Share this article

Comments

    Add a comment

    By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
    Copyright 2018 © SANBI | All Rights Reserved | Terms & Conditions